taxe si impozite pfa 2019

Taxe PFA: Tot ce trebuie să știi în 2019

Ce impozite și contribuții plătește un PFA in anul 2019? Cine datorează contribuții sociale la sănătate și pensie și cum se calculează cuantumul acestora? Când și unde se plătesc sumele datorate statului? Află răspunsurile la aceste întrebări și tot ce trebuie să știi despre taxe PFA în articolul de mai jos.

1. Taxe PFA: Ce impozite plătește un PFA in anul 2019?

Există două modalități de impozitare a PFA-urilor:

     1. Impozitarea în sistem real

     2. Impozitarea la normă de venit

Impozitul de 10% se aplică în cazul ambelor variante. Diferența dintre cele două modalități de impozitare este dată de cum anume se calculează suma la care se aplică acest 10% care reprezintă impozitul datorat.

Astfel, PFA-urile care se impozitează în sistem real plătesc impozit de 10% din venitul net. Venitul net reprezintă diferența dintre venitul brut impozabil și cheltuielile deductibile. Este, practic, cel mai “corect” mod de impozitare, intrucât reflectă 100% realitatea, adică venitul real realizat de Persoana Fizică Autorizată. Pentru a determina venitul net, PFA-ul are obligația de a ține o evidență contabilă în partidă simplă a tuturor veniturilor si cheltuielilor care au legatură cu activitatea economică desfășurată.

Impozitarea la normă de venit presupune aplicarea procentului de 10% la o sumă prestabilită, numită “normă de venit”, indiferent de veniturile realizate de PFA în practică. Aceste sume (norme de venit) se stabilesc în fiecare an, pentru fiecare obiect de activitate considerat eligibil, conform legii, pentru acest mod de impozitare, și diferă în funcție de județul, sau chiar de localitatea unde titularul PFA-ul are stabilit domiciliul. 

Deoarece cheltuielile din desfășurarea activității nu mai influențează in niciun fel suma la care se aplică cuantumul impozitului de 10%, contabilitatea in cazul PFA-urilor la normă de venit este mai simplă, acestea având obligația de a ține doar evidența veniturilor (excepție fac activitățile precum comerțul cu ridicata sau cu amanuntul si producția, care necesită o evidentă contabilă mai detaliată).

Cum aleg între sistem real și normă de venit și care variantă este mai avantajoasă?

Acest lucru depinde strict de activitatea pe care o desfășori și de venitul net pe care estimezi că îl vei avea.

Deoarece nu toate activitățile sunt eligibile pentru a fi impozitate la normă de venit — gasești aici lista codurilor CAEN eligibile — în primul rând trebuie să vezi dacă există posibilitatea alegerii dintre cele două modalități, sau dacă ești obligat sî te impozitezi în sistem real.

Dacă activitatea pe care o desfășori se regăsește în lista codurilor CAEN eligibile, atunci următorul pas este să te interesezi care este norma de venit aplicabilă pentru codul tău CAEN În județul, și după caz, în localitatea de care aparții (adică acolo unde tu, ca titular al PFA-ului ai domiciliul).  

Odată ce știi care este norma de venit la care te raportezi, urmează să estimezi ce venit net real vei avea în anul 2019 (nu uita că venit net înseamnă venit total minus cheltuieli deductibile). În cele ce urmează, aplică următorul raționament:

Exemplu impozitare în sistem real vs. la normă de venit

Spre exemplu, să presupunem că desfășori activități aferente codului CAEN 9602 Coafură și alte activități de înfrumusețare în Cluj-Napoca. Să presupunem, de asemenea, că estimezi un venit total anual net de 50000 lei. Norma de venit pentru anul 2019 pentru cod CAEN 9602 în Cluj- Napoca este de 31400 lei. Astfel, impozitul datorat pentru anul 2019 (pentru 12 luni de activitate), în funcție de modul de impozitare este:

În acest caz, impozitarea la normă de venit este clar mai avantajoasă. Dacă, însă, venitul anual net estimat ar fi fost doar de 20000 lei, această sumă ar fi fost mai mică decât norma de venit și ai fi plătit mai puțin în sistem real.

2. Taxe PFA: Ce contribuții plătește un PFA în anul 2019?

Legea spune că, indiferent de modul de impozitare ales, dacă venitul total anual pe baza căruia se calculează impozitul datorat (fie venitul net realizat, fie norma de venit la care te raportezi) este mai mare decât salariul minim pe economie înmulțit cu 12 luni (sau, pentru PFA-urile nou înființate, cu numărul de luni de activitate), atunci PFA-ul datorează și contribuții la pensie și sănătate.

Astfel, un PFA care a existat pe tot parcursul anului 2019, al cărui venit este mai mare de 24960 lei (2080 lei salariul minim pe economie x 12 luni) datorează și contribuțiile mai sus menționate.

Care este cuantumul acestor contribuții?

Contribuțiile la pensie se calculează după cum urmează:

Contribuțiile la sănătate se calculează după cum urmează:

3. Taxe PFA: Când și unde se plătesc sumele datorate statului?

Sumele aferente impozitului pe venit și contribuțiilor sociale se stabilesc prin completarea și depunerea Declarației Unice de către Persoana Fizică Autorizată.

Pentru anul 2018, sumele au fost stabilite in Declarația Unică depusă anul trecut și trebuie achitate până la data de 31 iulie 2019. PFA-urile pot achita sumele datorate fie direct la Trezoreria ANAF, fie prin transfer bancar, în contul Trezoreriei ANAF de care aparțin

Numărul de cont al trezoreriei de care aparții (adică IBAN-ul) îl poți găsi pe pagina ANAF, selectând județul și apoi localitatea unde ai domiciliul. Ți se va deschide un document PDF cu o listă numeroasă de coduri IBAN. Folosind funcția Find (CTRL + F), identifică IBAN-ul aferent codului 5504 – Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire. Acesta este contul de Trezorerie unde trebuie virate sumele datorate statului.

De asemenea, tot până pe 31 iulie 2019 trebuie să depui Declarația Unică pentru anul 2019, în care regularizezi veniturile pentru anul 2018 (doar dacă ai fost impozitat în sistem real), și estimezi totodată venitul, impozitul și contribuțiile datorate pentru 2019.

Acest articol a fost actualizat în data de 22.02.2021

Recommended Posts