Înregistrare marcă OSIM

Marca înregistrată sau marca comercială este o formă de proprietate intelectuală, menită să diferențieze un produs sau serviciu în ochii consumatorilor. O identificăm prin bine-cunoscutul simbol ®. Acesta poate fi un nume, un cuvânt, un simbol, o imagine sau o combinație din aceste elemente. 

În România, agenția responsabilă de protejarea proprietății industriale este OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci). Astfel, dacă dorești să înregistrezi o marcă pe teritoriul României, acest lucru se poate face doar la OSIM.

inregistrare marca osim

Ce trebuie să știi despre înregistrarea la OSIM

După modul de reprezentare grafică, marca poate fi verbală, figurativă, combinată sau tridimensională.

După natura solicitanților, marca poate fi individuală, colectivă sau de certificare.

Marca este valabilă 10 ani de la data depunerii cererii de înregistrare (poate fi reînnoită pentru oricâte perioade de 10 ani).

Procedura de înregistrare durează aproximativ 9 luni.Cât costă înregistrarea unei mărci la OSIM

Marcă individuală Verbală
(O clasă Nisa)

Taxă depunere: 47 lei
Taxă publicare: 140 lei
Taxă examinare: 513 lei
Onorariu: 500 lei

Total: 1200 lei

marca individuala verbala

Marcă individuală Alb-Negru
(O clasă Nisa)

Taxă depunere: 47 lei
Taxă publicare: 140 lei
Taxă examinare: 653 lei
Onorariu: 500 lei

Total: 1340 lei

marca individuala verbala alb-negru

Marcă individuală Color
(O clasă Nisa)

Taxă depunere: 47 lei
Taxă publicare: 466 lei
Taxă examinare: 1026 lei
Onorariu: 500 lei

Total: 2039 lei

marca individuala verbala color

Mărci colective și de certificare
(O clasă Nisa)

Marcă verbală: 2606 lei (taxe 2006 lei incluse)

Marcă alb-negru: 2886 lei (taxe 2286 lei incluse)

Marcă color: 3678 lei (taxe 3078 lei incluse)

Opțional

Pentru fiecare clasă Nisa suplimentară:
-Marcă individuală: 233 lei
-Marcă colectivă și de certificare: 326 lei

Taxă eliberare cerfificat de înregistrare: 233 lei

Dacă vrei să înregistrezi o marcă la OSIM,
noi te putem ajuta.