Fonduri Europene Nerambursabile

Află ce fonduri europene nerambursabile există acum și cum le poți accesa

Clienții noștri ne aleg pentru că...

Îi ținem mereu la curent cu finanțările disponibile pentru dezvoltarea unei afaceri

Sprijin financiar în contextul pandemiei COVID-19

În contextul pandemiei COVID-19, Guvernul acordă firmelor (IMM-uri, PFA-uri și CMI-uri) sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile. 

Sprijinul financiar se acordă firmelor prin 3 linii de finanțare, reglementate de OUG nr. 130/2020:

1. Microgranturi de 2.000 euro 

2. Granturi pentru investiții între 50.000 euro și 200.000 euro

3. Granturi pentru capital de lucru între 5.000 și 125.000 euro

Asset 2w222
Microgranturi
Granturi investiții
Granturi capital de lucru
2.000 euro
50.000 euro – 200.000 euro
5.000 euro – 125.000 euro
IMM-uri fără salariați în 2019, PFA-uri, ONG-uri și CMI-uri cu anumite obiecte de activitate*.
IMM-uri din anumite domenii de activitate*
IMM-uri, CMI-uri, PFA-uri aflate in dificultate ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, care au obținut certificat de situații de urgență.
Grant fix, fără cofinanțare proprie.
Cofinanțare proprie 30% (București-Ilfov) și 15% (restul țării)
Valoarea grantului este în funcție de cifra de afaceri

fonduri europene nerambursabile pentru afacerea ta

Discută cu un consultant și identifică linia de finanțare potrivită nevoilor tale. 

Contactează-ne

1. Microgranturi acordate din fonduri europene nerambursabile

Microgranturile au valoarea de 2.000 euro, echivalentul în lei la data efectuării plății, se acordă o singură data.

Beneficiari: 

a) Microîntreprinderilor – care fac dovada ca nu detin salariati (dovada se face prin bilant) 

b) PFA-uri și ONG-uri care desfășoară activități în unul din domeniile prevăzute la Anexa 1 din OUG nr. 130/2020;

c) PFA-uri și CMI-uri pentru activități economice din domeniul sănătății dacă au fost implicate direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19;

Conditii acordare:

a) au avut activitate cel putin 1 an înainte de data depunerii cererii de finanțare;

b) au o cifra de afaceri de cel putin 5.000 euro la bilantul de la 31.12.2019;

c) nu au beneficiat de prevederile legale în vigoare privind măsurile de acordare a șomajului tehnic;

d) au avut profit la bilantul de la 31.12.2018 sau la bilantul de la 31.12.2019;

e) nu au datorii catre stat la data depuenrii cererii de finantare;

f) îndeplinesc condițiile de IMM ca urmare a verificărilor privind respectarea condițiilor legate de întreprinderi legate;

In ce se pot investi banii:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activităților economice

2. Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro echivalentul în lei la data depunerii cererii de finanțare, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse la finanțare.

Procentul de finantare din fonduri europene nerambursabile este de 70%, urmand ca 30% sa fie contributia beneficiarului – pentru regiunea București-Ilfov.

Procentul de finantare din fonduri europene nerambursabile este de 85%, urmand ca 15% sa fie contributia beneficiarului – pentru restul țării.

Domeniile de investiții susținute din fonduri europene nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ: 

a. Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare; 

b. Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea; 

c. Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică; 

d. Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții; 

e. Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional; 

f. Servicii de îngrijire și întreținere corporală; 

g. Servicii de reparații și întreținere; 

h. Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement; 

i. Confecții metalice/lemn/mobilier; 

j. Confecții textile/pielărie; 

k. Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență; 

l. Industrii creative; 

m. Servicii de educație: creșe și grădinițe; 

n. Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea; 

o. Construcții, achiziții de teren în limita a 10% din valoarea proiectului, echipamente, dotări independente pentru organizarea de evenimente; 

p. Tehnologia informației și inteligență artificială;

q. Nanotehnologii și tehnologii de vârf, materiale avansate, tehnologii avansate de producție; 

r. Echipamente, utilaje, tehnologii destinate producției în alte domenii de activitate decât cele menționate anterior;

Beneficiari:

a) IMM-urilor astfel cum acestea sunt definite potrivit prevederilor legale în vigoare; 

b) Entități economice asimilate IMM-urilor astfel cum acestea sunt stabilite prin lege;

Conditii acordare: 

a) au avut activitate minim 1 an inainte;

b) să înregistreze profit la bilantul de la 31.12.2018 sau la bilantul de la 31.12.2019;

c) să asigure desfasurarea activitatii 3 ani dupa primirea finantarii;

d) să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul analizei cost-beneficiu anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de activitate după expirarea duratei de implementare a proiectului;

e) să nu aibă înregistrate obligații restante la buget la data depunerii cererii de finanțare;

In ce se pot investi banii: 

a) Cheltuieli cu: 

 • realizarea/achiziția construcțiilor,
 • achiziția de echipamente,
 • utilaje, tehnologii, 
 • dotări independente, 
 • mobilier de birou și mobilier specific, 
 • achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea proiectului,
 • cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, 
 • cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor,
 • cheltuieli de mediu, 
 • cheltuieli cu racordul la utilități, 
 • cheltuieli privind accesibilitatea, 
 • cheltuieli de promovare, 
 • participare la târguri, evenimente, conferințe, 
 • cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții pentru extinderea capacităților de producție existente precum și pentru extinderea prestării de servicii;
 

b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență în parteneriat cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; 

c) cheltuieli cu echipamente, tehnologii, utilaje, dotări independente, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de prestări servicii existente.

3. Granturi pentru capital de lucru

Procentul de finantare din fonduri europene nerambursabile este de 85%, urmand ca 15% sa fie contributia beneficiarului.

Praguri de finantare: 

a) 5.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA intre 5.000 euro și 50.000 euro inclusiv, la data depunerii cererii de finanțare; 

b) 12.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 50.001 euro și 100.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

c) 25.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA intre 100.001 euro și 200.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

d) 37.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 200.001 euro și 300.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

e) 50.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 300.001 euro și 400.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

f) 62.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 400.001 euro și 500.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

g) 75.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 500.001 euro și 600.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

h) 87.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 600.001 euro și 700.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

i) 100.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 700.001 euro și 800.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

j) 112.500 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 800.001 euro și 900.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare; 

k) 125.000 euro dar nu mai mult de 15% din cifra de afaceri, CA între 900.001 euro și peste 1.000.000 euro, la data depunerii cererii de finanțare;

*CA = cifra de afaceri

Beneficiari:

a) IMM-urilor și entitățile asimilate IMM-urilor potrivit legii din domeniile de activitate HORECA, servicii din domeniul transporturilor precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată în condițiile legii sau a fost întreruptă prin ordonanțe militare;

b) agențiile de turism organizate în condițiile prevăzute de lege;;

Conditii acordare:

a) să aibă activitatea oprită prin ordonanțe militare în condițiile legii sau după caz dacă activitatea a fost întreruptă să înregistreze o diminuare a cifrei de afaceri cu minim 30% față de perioada anterioară a anului precedent în una din lunile martie 2020 față de martie 2019, aprilie 2020 față de aprilie 2019 sau mai 2020 față de mai 2019;

b) să înregistreze profit la bilantul de la 31.12.2018 sau la bilantul de la 31.12.2019;

c) să dispună de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului la data efectuării plăților din grantul pentru capital de lucru potrivit prevederilor legale în vigoare.

d) să facă parte din categoria IMM-urilor după verificarea statutului de întreprindere legată.;

e) nu au obligații restante la buget la data depunerii cererii de finanțare;

In ce se pot investi banii:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiarii prevăzuți de prezenta ordonanță de urgență;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract legal încheiat;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte;

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;

f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare activității curente;

g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare activității curente pentru reluarea activității economice;

test azi2Asset 2AAAA

are un rating  Excelent

Discută cu un consultant

Suntem aici pentru tine. Discută cu un consultant despre afacerea ta și identifică cea mai bună sursă de finanțare nerambursabilă.

infiintare srl si pfa contact

Ce spun clienții noștri

“Printre cei mai profesioniști oameni cu care am lucrat in viața mea! Multe mulțumiri pentru serviciile dumneavoastră.”
Trascaian Petru Vasile
05.07.2019
“FirmeON mi-a oferit un serviciu excelent. Întotdeauna prompți, amabili, oferind sfaturi foarte utile și explicații de o claritate academică!”
Ciprian Dragomir
11.07.2019
“Servicii de calitate, proces foarte rapid. Recomand cu încredere. Printre puținele firme care te fac să uiți că traiești in România. Multumesc pentru serviciile ireprosabile.”
Sandra
"Servicii profesioniste din orice punct de vedere. Inainte de a apela la aceasta firma, am studiat piata si am discutat si cu concurenta, insa, nimeni nu a reusit sa ma convinga sa colaborez cu ei. Intr-un final, am reusit sa dau peste FirmeOn, unde am primit tot suportul necesar si toata increderea lor. Va multumesc!!”
Ionescu Alexandru
24.11.2019
“Mulțumesc Firmeon pentru colaborarea foarte plăcută și constructivă. Recomand cu încredere!”
Iuliana Eladii
06.03.2020
“Un profesionalism si o promptitudine de nota 10 - recomand cu mare caldura.”
Cantaragiu Valeriu Daniel
18.12.2019
“Recomand cu placere ! O echipa profi pe care te poti baza!”
Adrian Valentin
02.10.2019
“Recomand cu incredere . Am apelat la ei si m-au ajutat efectiv cu orice problema . Sunt foarte multumit de serviciile lor si de rapiditatea cu care au rezolvat toate actele!”
Seby Șerban
“Foarte prompți, transparență maximă și seriozitate. Chiar meritați 5 stele.”
Emi